Calidades

Colocamos aquí algunhas das calidades habituáis das pezas que facemos.