Debuxos en blanco e negro

Descrición da SECCIÓN

Figuras 1

Monstro correndo

Figuras 2

Volumes

Trazos

Impresións líquidas

Mapa de signos

Laberintos sígnicos

Figuras 3

Figuras da guerra

Arcos

Figuración

Figuras 5

Figuras 6

Figuras 4