Apophysis

Presento aquí algunhas das imaxes que realicei ao longo do tempo con este programa.

Na noite oscura

Outono

Pegadas esquecidas

Liques 1

Liques 2

Plumas

Orografías

pasisaxe fractal

Veredas

Nubes

Azufre

Tecidos

Aqua

Augas celestes

Nebulosas 1

Nebulosas 2