Apophysis

Presento aquí algunhas das imaxes que realicei ao longo do tempo con este programa.

Na noite oscura

Outono

Pegadas esquecidas

Orografías

pasisaxe fractal

Veredas

Nubes

Mantel fractal

Algas