Apophysis

Presento aquí algúnas das imaxes que realicéi ao longo do tempo con este programa.

pasisaxe fractal