Cidade nocturna

Escintileos nas cuadrículas.

Na noite hai cidades que semellan múltiples sonos,

adiviñanzas perdidas na oscuridade.