Facemos variedade de cousas con estampados propios, xeralmente imáxenes fractais, impresas dixitalmente sobre diversos tipos de telas.