Aviso legal

Web www.fernandoporto.com ten como finalidade informar dos produtos, servizos e novidades que ofrece os clientes actuais así como a novos usuarios. Esta web é propiedade de Fernando Porto Mato, Rúa Iryda, 29, A Estrada-36680- PONTEVEDRA, NIF: 35428793F.

Fernando Porto Mato é o titular dos dereitos de propiedade intelectual sobre as imaxes, logotipos, textos e deseños ou de calquera outro contido ou elemento desta Web. En caso de non ser o titular, Fernando Porto Mato dispón dos permisos necesarios para a utilización de calquera tipo, sen consentimento por escrito, por parte dos responsables.

Fernando Porto Mato rexeita a responsabilidade que se derive da mala utilización dos contidos e resérvase o dereito a realizar as modificacións (eliminación ou restrición total ou parcial) de contidos que crea oportunas sen previo aviso.

Fernando Porto Mato non se responsabiliza dos contidos que se ofrecen mediante enlaces a páxinas de terceiros ou calquera referencia externa a outro sitio de información. Son referencias meramente informativas.

Fernando Porto Mato non se responsabiliza de calquera consecuencia directa ou indirecta que poida ocasionar a exactitude dos contidos da Web.