Textil

Ao longo dos anos realizamos variados traballos realacionados coa impresión sobre telas de uso cotian, como poden ser bolsos, pulseiras, e tamén como elementos decorativos.