Mais información

Currículums

Trinidad Barranco

Español  

Coñece máis

Ademáis da actividade productiva tamén imparte cursos de cerámica e conferencias sobre artesanía.

Fernando Porto non deixóu de experimentar coa cerámica tantos nas formas como nos materiáis e os acabados. As probas de novos esmaltes son habituáis no seu traballo cotián, e moitas delas son aplicadas en moitas das pezas de uso personal que produce.

A cerámica e un arte donde deben conxugarse os coñecimentos técnicos e a súa aplicación. Sempre se está aprendendo, e sempre aparecen cousas novas. Actualmente comparte o taller coa súa compañeira Trinidad Barranco, cun amplio curriculum na xoiería e na cerámica.

Ao longo dos anos participan en Feiras e Exposicións e demostracións de artesanía en España, Portugal, Italia e Francia donde sorprenden as calidades logradas cos esmaltes, pois son éstos depois de traballálos durante moitos anos os que fan que a produción de Fernando Porto e Trinidad Barranco teña ese carácter especial e singular que a fai tan apreciada.


Reseñas periodísticas

Eventos

Participa como ponente en Extremadura nos Cursos da Universidade de verán "Nuevos Medios Digitales: Aplicaciones de la Inteligencia Computacional al Arte, Diseño y Producción para el Ciudadano del siglo XXI"

abrir nova

Asimesmo publica un artigo na Revista OFICIO y ARTE dos artesans de España, sobre a Artesanía virtual, Artigo publicado no nº48 da revista dos artesáns de España OFICIOYARTE, no ano 2000.

ver traballos

Entregando unha Balbina na Festa dos Pereiriños a Xosé Neira Vilas.

Fernando Porto participou no Proxecto D´ARTES, de Incorporación do deseño ao sector artesán, organizado pola Fundación Española para la Innovación de la Artesanía e no que participaba Galiza a través da Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño.

Na colección realizada en colaboración coa deseñadora Marre Moerel, nos aventuramos nun discurso de crítica social, moi eludida no ámbito da cerámica comercial. Creamos unha colección de bandexas realizadas en gres, cocidas e esmaltadas a 1250ª, e coloreadas con ouro e platino.

Participa como ponente no Cogreso Ibérico de Artesanía IBERIONA, celebrado no ano 2012 en Oporto, ca ponencia titulada, “As novas ferramentas da creatividade”.

abrir presentación

Formación

Publicacións

No ano 2005 publica o libro AZA.