Fractáis

Fernando Porto leva máis dunha década adicado no seu tempo libre á creación de imáxenes fractáis xeneradas mediante programas informáticos.

Un fractal é un obxecto semixeométrico cuxa estrutura básica, fragmentada ou irregular, se repite a diferentes escalas. Existen moitos tipos de imaxes e sólidos fractales. A xeometría fractal é basicamente a xeometría da natureza.

A maxia de estas imaxes radica na súa beleza e misterio, pois resultan muy difíciles de construir ou concebir por medios tradicionáis, e ademáis de que en moitos casos o seu tamaño pode ser muy grande sin perder calidade, tamén pódesen producir obxetos sólidos de grande complexidade.

As aplicacións destas imáxenes son moi variadas, pois poden ser impresas en cerámica ou vidro, para compoñer muráis ou imprimir sobre pezas utilitarias, así como tamén en textil, para todo tipo de usos no vestir ou na decoración dunha vivenda.